• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Checklista för takkontroll och underhåll

  Checklista för takkontroll och underhåll

  Två gånger om året behöver taket kontrolleras och underhållas: vår och höst. Följ vår enkla checklista så missar du inget!

  Taket drabbas hårt av naturligt slitage, inte minst på grund av väderväxlingar. För att öka livslängden på taket bör det ses över en gång på våren och en gång på hösten.

  1. Håll rent taket
   Mossa, kvistar och andra beläggningar samlar upp fukt och kan leda in vatten under
   takpannorna eller öka risken att takplåten rostar. Städa bort med mjuk borste och vanlig
   trädgårdsslang. Undvik högtryckstvätt då det kan skada taket. Töm också hängrännorna på
   skräp.

  2. Se över plåtbeslagen på taket
   Plåtbeslag vid taklucka, nedre skorstensbeslag och beslag runt ventilationsdon slits
   snabbare än resten av taket. Byt ut om det finns rosthål och kontrollera att allt håller tätt.

  3. Kontrollera takets ränndalar
   Om du har ett tak med ränndalar ska dessa rensas från mossa, kvistar och rost. Se över så
   att ränndalsskarvarna är täta och byt ut vid behov.

  4. Titta till takpappen
   Lyft på pannorna och leta efter bubblor eller glipor. Rensa bort skräp och byt ut skadad
   takpapp så det håller tätt.

  5. Undersök undertaket
   Gå upp på vinden och kontrollera undertaket inifrån. Nere vid takfoten och vid skorstenen är
   vanliga ställen för fukt och rötskador.

  6. Välj rätt underhåll efter taktyp
   Förutom det som nämns ovan kräver olika typer av takbeläggning att du är extra uppmärksam på vissa saker:

  Pannor i tegel och betong
  Byt ut spruckna pannor och lägg rätt de som hamnat snett. Var uppmärksam på lavar vars
  rötter kan fräta sönder pannorna. Ta också bort mossa noggrant – framför allt betong drar
  snabbt till sig detta. Använd exempelvis Grön-Fri från Jape som enkelt späds ut med vatten
  och sprutas ut över taket. Redan efter en behandling dör alger och lav och påväxten
  försvinner effektivt med tiden.

  Takplåt
  Om färgen flagnar eller krackelerar – måla om för att förhindra rostbildning. Har plåten börjat
  rosta går det bra att skrapa bort små fläckar och måla om för sig. Snö glider lätt av tak i plåt,
  men om det bildas is måste den avlägsnas försiktigt.

  Ytpapp
  Kontrollera skarvar och kanter. Finns skador i svetsen mellan två våder, laga med takklister
  eller lappa över den skadade delen. Leta efter torrsprickor och skrynklor. Syns blåsor
  innebär det sannolikt fuktskada.
  Tips! Papptak är känsliga, lägg gärna ut en skiva att gå på om du har ett nästintill platt tak
  att inspektera.

  Shingel
  Se över dränering och att inga plattor lossnat. Har taket tappat sin skrovliga yta? Stryk på ett
  lager med takmassa för att reparera och skydda.
  Tänk på! Snöar det mycket kan du behöva skotta taket. Skotta jämnt men inte rent, för att
  undvika att skador av spaden.

  Vi hjälper dig fixa underhållet!

  Besök din lokala bygghandel för att få fler tips och se vilka leverantörer som har
  underhållsprodukter som passar just ditt tak. Vi har ett brett sortiment av
  kvalitetsprodukter och kunniga säljare som är vana att fungera som bollplank,
  rådgivare och problemlösare vid såväl stora som små projekt.