• Arbete på väg steg 1.1-1.3

  För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens, dvs Arbete på väg Steg 1.1. Kompetenskravet ställs på alla som arbetar på vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs.

  Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt Steg 1.2 är personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, lastbilar vid väghållsarbete eller motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten eller schakter.

  Målgrupp:
  Utbildning är för dig som exempelvis är bergarbetare i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik, montör i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik. Den är också för dig om är broarbetare eller på något sätt arbetar med montage av och service av anläggningsdelar.

  Mål

  Efter avslutad utbildning har du kompetens för att veta vilka föreskrifter som gäller på vägarbetsplats samt de krav och utrustning som Trafikverket kräver.


  Kursinnehåll:

  Utbildningen omfattar tre inriktningar:

  ALLMÄN GRUNDKOMPETENS (1.1)

  Enligt beskrivning i Steg 1.1

  GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FRAMFÖRA VÄGHÅLLNINGSFORDON (1.2)

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Plogar, saltar och sandar.
  • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa.
  • Använder servicefordon samt utför projekteringsarbeten.
  • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar

  GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ UTFÖRA VÄGARBETE (1.3)

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Den som utför vakt- lotsarbete.
  • Beläggningspersonal.
  • Den som utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken utför renhållning etc.
  • Medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken

  Tidsåtgång:
  2-3 timmar