• Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P/U

  Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P) eller samordnar du arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U)? Denna utbildning ger dig förutsättningar för god arbetsmiljö och är utformad enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer baserat på kraven i Arbetsmiljölagen kap 3 och AFS 1999:3.

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt till personer som samordnar arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U).

  Mål: Att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö i samband med planering av samt utförande av bygg- och anläggningsarbete


  Kursinnehåll:

  • Lagstiftning – arbetsmiljölagen, förordning och föreskrifter
  • BAS P/U – ansvar, uppgifter och befogenheter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Risker, riskanalys och bedömning
  • Utforma arbetsplatser
  • Arbetsmiljöplan
  • Straffansvar och sanktionsavgifter

  Tidsåtgång:
  4-6 timmar