Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
  • Stäng

    Logistik

    Logistik

    Bygget får aldrig bli stillastående i brist på material. Vi ser till att du alltid får rätt produkter på rätt plats och i rätt tid. Just-in-time, med andra ord.

    Involvera oss tidigt i din planering och dra större nytta av vår utvecklade leveranslogistik som också kan inkludera sådant som delleveranser, anpassad packning, maskinlyft och just-in-time-leveranser.