• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Om JÄRNA TRÄ

  Om JÄRNA TRÄ

  Artikel från ÖSP 2013

  Efter ett år som medarbetare köpte husbyggare Kennert Andersson in sig i dåvarande Järna Byggvaror 1978. Sedan dess har företaget framgångsrikt utvecklats till en väletablerad byggmaterialhandel med en trogen kundkrets.

  - Kunskap, kvalitet, service, smidighet och kundprioritering – det är vanliga honnörsord, men i vårt fall är det verkligen det som ligger bakom vår framgång, säger Kennert.

  Några gånger har det bytt namn, sedan dagarna som Agelins. Idag känner vi det som JÄRNA TRÄ och som anslutet till Woody-kedjan. Sedan 1980 dessutom i de generösa lokaler som för övrigt nyligen har fått en ansiktslyftning.

  Köpte in sig
  - Jag köpte in mig i företaget 1978, säger Kennert. Då blev vi tre delägare, vilket gav en bättre snurr i verksamheten.

  Delägarna Johan Johansson och Göran Olsson var bra säljare, medan Kennert kunde byggande i grunden. Tillsammans blev det en lyckad kombination

  - Vi började direkt jobba gentemot privatkunder och mindre byggare, minns Kennert. Det innebar att vi hade visionen att ha rätt sortiment för de kundgrupperna – och framför allt att kunna erbjuda den bästa tänkbara servicen, inte minst om man som privatperson kommer hit och är lite osäker på vad man behöver.

  Byggde själva
  Tack vare den egna kompetensen kunde man själva uppföra den stora byggnad som idag utgör butiken.
  - Vi byggde den 1980 och eftersom vi gjorde den större delen av jobbet själva kunde vi kosta på oss en rejäl byggnad utan att dra på oss omöjliga kostnader, säger Kennert. De generösa utrymmena har gjort att JÄRNA TRÄ redan från början kunnat erbjuda ett komplett sortiment, särskilt sedan färgavdelningen kom till.
  - Tanken var att kunden som kom hit skulle kunna köpa allt på ett och samma ställe, förklarar Kennert.

  1983 anslöt man sig till den kedja som idag arbetar under varumärket Woody Bygghandel andets största frivilliga fackhandelskedja med omkring 120 byggmaterialhandlare, vilket innebär att man kan hålla attraktiva priser.

  Familjeföretag
  Idag ägs JÄRNA TRÄ  av Kennert tillsammans med sönerna Jonas och Stefan.
  - Jag kom 1988, berättar Jonas Andersson. Då hade jag läst ekonomi och kom in i en väldigt expansiv period, då hela verksamheten datoriserades.
  Tidigare hade det mesta av administration, ekonomi, lagerhållning, fakturering och liknande skett manuellt. - Idag skulle det vara helt otänkbart, säger Jonas.
  Stefan utbildade sig till snickare och arbetade i byggbranschen några år innan han anslöt sig till familjeföretaget 1992 – och därmed håller byggkompetensen levande i familjen.
  - Det är en styrka att känna till byggbranschen inifrån, säger han.

  Personalen
  Under alla de 35 åren har man valt att möta konkurrensen med sina honnörsegenskaper – service, kunskap, hög kvalitet och smidighet.

  - En av våra erkänt starka sidor är leveranserna, säger Jonas, Stefan och Kennert. Om man lämnar in sin beställning i rimlig tid kan vi i regel leverera samma dag eller dagen därpå.

  En annan styrka är det omfattande kontaktnät man har med arkitekter, byggare, entreprenörer och hantverkare.

  - Men framför allt vill vi framhålla vår fantastiska personal, säger de med eftertryck. Det är engagerade, servicevilliga och kunniga medarbetare som ger lite extra för att kunden ska bli nöjd. Även här arbetar vi på lång sikt – och får duktiga medarbetare som är med oss länge.

  För dig som vill ha en bred, välsorterad byggmaterialhandel med hög kvalitet, kunnig personal och hög servicenivå – för dig är JÄRNA TRÄ det enda rätta

   

  Artikel från ÖSP 2013