• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Järna Trä - ett hållbart val

  Att komma till Woody är att komma till kunskap och service. Vi sätter stort värde på att kunna vara bollplank, rådgivare och problemlösare.

  För dig som kund betyder det att vi hjälper dig med ditt miljö- och hållbarhetsarbete. Vi hjälper dig att uppfylla både dina egna och dina kunders miljökrav.

  En bra början för dig som hantverkare är att se över vilka kemikalier du använder. Hur påverkar kemikalierna dig och vår miljö? Hjälpen till dig är Woodys symbol Hållbara Val.

  Håll utkik efter den här märkningen i våra butiker. Under den här symbolen samlar vi produkter som är bra för dig som bygger hållbart.

   


  Du som kund ska kunna känna dig trygg med att vi arbetar seriöst och strukturerat med miljö och hållbarhet. Därför har vi valt en miljöcertifiering enligt standarden ISO 14001:2015 från internationellt erkända Lloyd´s Register Business Assurance. En certifiering som innebär återkommande granskningar av att vi uppfyller kraven enligt en internationell standard för vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

  ISO 14001 Certifikat (SV)

  ISO 14001 Certifikat (ENG)

   

  Vi på Woody har även valt att koppla vårt miljö- och hållbarhetsarbete till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

  Det säkerställer att vi arbetar med mål som ger verklig nytta även ur ett globalt perspektiv.

   


  Via länken hittar du den svenska versionen av de globala målen: http://www.globalamalen.se/

  Genom att arbeta tätt tillsammans med våra leverantörer bidrar vi till att de produkter vi säljer har så liten negativ påverkan som möjligt. Vi har redan i våra inköpsavtal ställt långtgående miljökrav på de produkter vi säljer. Genom att vi börjar miljöarbetet redan innan produkten når oss och följer den genom kedjan till våra kunders kund arbetar vi med livscykelperspektivet i vårt miljöarbete.

  Delägare som ansluter sig till Woody får även ta del av vårt ledningssystem och får den utbildning som krävs för att förstå och använda ledningssystemet som ett verktyg i det dagliga arbetet.